Οδηγός Στυλ

1. Στίξη

Τελεία (.)

Χρησιμοποιούμε την τελεία στο τέλος κάθε πρότασης. Αμέσως μετά πληκτρολογούμε ένα κενό. Όταν χρησιμοποιούμε την παρένθεση για να περικλείσουμε μια ανεξάρτητη πρόταση, η τελεία μπαίνει μέσα στην παρένθεση. Εάν όμως η πρόταση που περιέχεται δεν είναι ανεξάρτητη, η τελεία μπαίνει έξω από την παρένθεση.

Παραδείγματα: Πήγαμε στη βραδινή παράσταση. (Είχα κλείσει εισιτήρια.) – Πήγαμε στη βραδινή παράσταση (αφού είχα κλείσει εισιτήρια).

Κόμμα (,)

Χρησιμοποιούμε το κόμμα για να διακρίνουμε όμοιους, ασύνδετους μεταξύ τους όρους (ονοματικούς, ρηματικούς, επιρρηματικούς), στο εσωτερικό μίας πρότασης. Χρησιμοποιούμε «και» αντί για το κόμμα πριν από τον τελευταίο όρο. Παράδειγμα: Μαζέψαμε μήλα, πορτοκάλια, σταφύλια και βερίκοκα.

Χρησιμοποιούμε το κόμμα για να διακρίνουμε τις δευτερεύουσες προτάσεις (ονοματικές, επιρρηματικές ή μετοχικές) από τις κύριες, από τις οποίες εξαρτώνται.

Παράδειγμα: Δεν μπόρεσα να φτάσω στην ώρα μου, επειδή υπήρχε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Χρησιμοποιούμε το κόμμα μετά από ένα επίρρημα (τροπικό, συμπερασματικό, αντιθετικό κλπ.) στην αρχή μιας πρότασης. Παράδειγμα: Αντίθετα, η Επιτροπή δεν συμφώνησε με την πρόταση.

Κατά κανόνα πριν από το «και» δεν χρησιμοποιείται κόμμα. Παρά τον κανόνα στίζουμε με κόμμα πριν από το και, όταν υπάρχει προηγουμένως αλυσίδα όρων που συνδυάζονται μεταξύ τους με και, αλλά το τελευταίο εισάγει νέα πρόταση και όχι έναν επιπλέον όρο, δημιουργώντας ασυνέχεια στη ροή του λόγου.

Παράδειγμα: Αγόρασε δώρα για τους γονείς του, τα παιδιά του και τους φίλους του, και έτσι ξόδεψε όλα του τα χρήματα.

Πληκτρολογούμε πάντοτε ένα κενό μετά το κόμμα.

Άνω κάτω τελεία (:)

Χρησιμοποιούμε άνω και κάτω τελεία πριν από απαρίθμηση όρων, οι οποίοι ερμηνεύουν τα προηγούμενα ή θεωρούνται παρεπόμενα των προηγουμένων.

Παράδειγμα: Παρακαλώ επιβεβαιώστε τα ακόλουθα: ημερομηνία, όνομα και αριθμό προσκεκλημένων που θα παραστούν στην εκδήλωση.

Χρησιμοποιούμε επίσης άνω και κάτω τελεία μπροστά από τα λόγια κάποιου προσώπου, τα οποία αναφέρονται κατά λέξη. Παράδειγμα: Είπε ο άστεγος: «Ποιος θα με βοηθήσει;», μα κανένας δεν απάντησε.

Εισαγωγικά

Χρησιμοποιούμε τα διπλά εισαγωγικά («») σε επαναλαμβανόμενες προτάσεις άλλων ή για να δώσουμε έμφαση σε κάποιες λέξεις.

Παραδείγματα: Τον ρώτησε: «Μπορείς να περάσεις από το σουπερμάρκετ γυρίζοντας από τη δουλειά;». – Πολλοί πίστευαν ότι ο νόμος ψηφίστηκε για «πολιτικούς» και όχι για «κοινωνικούς» λόγους.

Χρησιμοποιούμε τα αγγλικά εισαγωγικά (““) ή τα ευθύγραμμα εισαγωγικά (‘’) μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν εισαγωγικά ανάμεσα σε άλλα εισαγωγικά.

Παράδειγμα: Ο Bob είπε: «Θέλω να λάβω μέρος στον αγώνα, αλλά η Sally μου απάντησε “Ούτε που να το σκέφτεσαι!”».

Όπως και για την περίπτωση της παρένθεσης, όταν τα εισαγωγικά περικλείουν μια ανεξάρτητη πρόταση, τα σημεία στίξεως μπαίνουν μέσα στα εισαγωγικά. Εάν όμως η πρόταση που περιέχεται δεν είναι ανεξάρτητη, η τελεία μπαίνει έξω από τα εισαγωγικά.

Παράδειγμα: Ο γιατρός είπε: «Ο ασθενής πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο».

2. Ορθογραφία

Προσέχουμε πάντα να χρησιμοποιούμε τη σωστή ορθογραφία των λέξεων, ανατρέχοντας στα κατάλληλα λεξικά για επιβεβαίωση. Κάποιες ξένες λέξεις σε ευρεία χρήση, όπως e-mail, blog, κ.α., δεν είναι απαραίτητο να μεταφραστούν. Σε περίπτωση αμφιβολίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πελάτη.

3. Γραμματική

Χρήση του τελικού –ν

Το τελικό -ν διατηρείται όταν: η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν, από στιγμιαίο σύμφωνο (κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ) και από διπλό γράμμα (ξ, ψ).

Παραδείγματα: Τον είδα χθες το πρωί. – Βγήκα μια βόλτα στον κήπο.

Διατηρείται επίσης πάντα στο άρθρο τον, το αριθμητικό και το αόριστο άρθρο έναν, στο άρθρο της γενικής πληθυντικού των, στην προσωπική αντωνυμία του τρίτου προσώπου αυτόν, τον, στα άκλιτα σαν και μην και στην άρνηση δεν (για να διακρίνεται από τον σύνδεσμο δε).

Παραδείγματα: Πήγα στον σταθμό. Δεν σε ρώτησα. Τον βλέπω.

Χρήση του αρχικού κεφαλαίου

Γράφουμε με κεφαλαίο τον τίτλο κάποιου προσώπου εάν προηγείται του ονόματος, και αντίθετα με μικρό εάν τον ακολουθεί. Παραδείγματα: Ο Πρόεδρος Barack Obama… – Ο Barack Obama, o πρόεδρος…

Γράφουμε με κεφαλαίο τους θεσμικούς, πολιτικούς και διοικητικούς όρους, μόνο όταν ο ειδικός προσδιορισμός ή καθιερωμένο σχήμα τούς μετατρέπει σε κύρια ονόματα.

Παράδειγμα: Το Υπουργείο Εσωτερικών…

Γράφονται με κεφαλαίο οι τίτλοι ηγεμόνων και αρχηγών κρατών, όπου αναφέρονται με τη θεσμική τους σημασία.

Παράδειγμα: Ο Τζορτζ Μπους εξελέγη Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Γράφουμε με κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα των επικεφαλίδων.

Παράδειγμα: Κεφάλαιο Α: Σύντομη εισαγωγή

Γράφουμε με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα σε μια πρόταση μέσα σε εισαγωγικά.

Παράδειγμα: Τον ρώτησε “Μπορείς να μου φέρεις την πετσέτα μου;”

Αριθμητικά

Οι αριθμοί 0-9 πρέπει να αναγράφονται ολογράφως. Οι αριθμοί άνω του 9 πρέπει να παραμένουν στην αριθμητική τους μορφή, εκτός εάν ο πελάτης το ζητήσει διαφορετικά.

Γράφονται με μία λέξη τα απόλυτα αριθμητικά από το 1-20. Μετά το 21 πρέπει να αναγράφονται με δύο λέξεις.

Παραδείγματα: Η Ελένη έχει δύο αδελφούς και μία αδελφή. – Η εταιρεία έχει πάνω από 100 υπαλλήλους.

Οι αριθμοί άνω του 999 γράφονται με τελεία και όχι υποδιαστολή ή κενό, στα ελληνικά. Οι δεκαδικοί απαιτούν υποδιαστολή.

Παραδείγματα: Κοστίζει πάνω από 10.000 δολάρια. – Το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι 0,4521.

Για να διατηρείται μια ομοιομορφία, εάν στην ίδια πρόταση χρησιμοποιούνται αριθμοί μικρότεροι και μεγαλύτεροι του 9, είναι προτιμότερο όλοι οι αριθμοί να αναγράφονται με την αριθμητική τους μορφή.

Παράδειγμα: Έχουν 4 σκύλους, 8 γάτες, 24 ψάρια και 3 βατράχους.

Νομισματικές μονάδες

Αναγράφονται κατά κανόνα ολογράφως, εκτός από τους πίνακες και τις απαριθμήσεις.

Παράδειγμα: Η εισφορά ανέρχεται σε 210 ευρώ.

Ο κωδικός ISO της νομισματικής μονάδας ή το σύμβολό της αναγράφονται μετά το ποσό.

Παραδείγματα: 1.000 USD ή 1.000$, 10 εκατομμύρια EUR

Ώρα/Ημερομηνίες

Για την αναγραφή της ώρας χρησιμοποιούμε το 24ωρο σύστημα, εκτός εάν ο πελάτης το ζητήσει διαφορετικά.

Παράδειγμα: 15:00

Η ημερομηνία αναγράφεται κατά το ελληνικό σύστημα: Ημερομηνία, Μήνας, Έτος

Παράδειγμα: 7 Ιουνίου 2012

Το ονόματα των μηνών εκφέρονται κατά κανόνα στη λογιότερη μορφή τους.

Παράδειγμα: Οκτώβριος (και όχι Οκτώβρης)

4. Στιλ

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα

Προσπαθούμε να αποφύγουμε τη συγκοπή λέξεων, εκτός εάν είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του στιλ του πρωτότυπου κειμένου.

Παράδειγμα: βορειοανατολικός άνεμος (και όχι ΒΑ άνεμος)

Από τις καθιερωμένες συντομογραφίες χρησιμοποιούμε μόνο τις ακόλουθες: κτλ. (και τα λοιπά), π.χ. ή λ.χ. (παραδείγματος χάρη ή λόγου χάρη), π.Χ., μ.Χ. (προ Χριστού, μετά Χριστόν), π.μ., μ.μ. (προ μεσημβρίας, μετά μεσημβρία), μ., τ.μ. και χλμ. (μέτρο, τετραγωνικό μέτρο, χιλιόμετρο), βλ. (βλέπε)

Τα αρκτικόλεξα γράφονται με κεφαλαία, χωρίς τελείες ενδιάμεσα. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε ένα αρκτικόλεξο έχει σημασία να το γράφουμε ολογράφως εντός παρενθέσεως, δίπλα στην πλήρη ονομασία που θα το αντικαθιστά στη συνέχεια. Παράδειγμα: ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών)

Πληθυντικός ευγενείας / Στιλ γραφής

Σε πολλές γλώσσες δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο β’ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού. Για παράδειγμα στα αγγλικά χρησιμοποιούν το “you” είτε για ένα φίλο, είτε για το διευθυντή μιας επιχείρησης. Στην ελληνική μετάφραση θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς οι δύο τύποι. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το πόσο επίσημο θα πρέπει να είναι ένα έγγραφο, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στον πελάτη.

Οι μεταφράσεις θα πρέπει να απεικονίζουν με ακρίβεια το πρωτότυπο κείμενο και στο νόημα του κειμένου αλλά και στο στιλ γραφής. Ανάλογα με το περιεχόμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα λιγότερο τυπικό στιλ γραφής. Οι μεταφραστές θα πρέπει να κρίνουν ποιο στιλ θα πρέπει να υιοθετηθεί σε κάθε κείμενο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνεννοηθείτε με τον πελάτη για τις προτιμήσεις του.

Ονόματα, τοπωνύμια, εμπορικά σήματα κλπ.

Τα κύρια ονόματα, τα ονόματα τηλεοπτικών σταθμών/εκπομπών, περιοδικών, εφημερίδων και άλλων εντύπων θα πρέπει να διατηρούνται στην ξένη γλώσσα. Το ίδιο ισχύει για εμπορικές επωνυμίες ή σήματα (trademarks).

Για τους τίτλους βιβλίων τα οποία κυκλοφορούν σε ελληνική μετάφραση, θα πρέπει να γίνεται έρευνα και να χρησιμοποιείται ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου. Το ίδιο ισχύει για κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά σήριαλ τα οποία προβάλλονται στην Ελλάδα και στα οποία έχει δοθεί ελληνικός τίτλος από την εταιρεία διανομής.

Τα ονόματα πόλεων για τα οποία υπάρχει επικρατούσα ελληνική μετάφραση (π.χ. Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο κ.λπ.) πρέπει να γράφονται στα ελληνικά. Τα ονόματα μικρότερων πόλεων για τις οποίες δεν υπάρχει καθιερωμένη ελληνική ονομασία θα πρέπει να διατηρούνται στα αγγλικά. Τα ονόματα κρατών θα πρέπει πάντα να μεταφράζονται στα ελληνικά. Το ίδιο ισχύει για τους παγκόσμιους οργανισμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μονάδες μέτρησης

Οι μονάδες μέτρησης θα πρέπει να μετατρέπονται στο ευρωπαϊκό σύστημα μέτρησης, που χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, εκτός αν ο πελάτης ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Παραδείγματα: The nearest town is 5 miles away. = Η πλησιέστερη πόλη απέχει 8 χιλιόμετρα. – He bought one pound of apples. = Αγόρασε μισό κιλό μήλα.

5. Σελιδοποίηση

Η γενική μορφή του κειμένου και η χρήση κενών ανάμεσα σε παραγράφους ή στην αρχή μιας πρότασης που ξεκινάει στην επόμενη παράγραφο, πρέπει να ακολουθεί απολύτως αυτή του πρωτότυπου κειμένου. Για παράδειγμα, εάν το πρωτότυπο κείμενο περιέχει 3 παραγράφους, η μετάφραση θα πρέπει να περιέχει και αυτή 3 παραγράφους. Εάν το πρωτότυπο κείμενο περιέχει μία κενή σειρά μετά από κάθε παράγραφο, η μετάφραση θα πρέπει να έχει και αυτή μία κενή σειρά μετά από κάθε παράγραφο.

Εάν μία πρόταση είναι στο κέντρο της σελίδας ή/και τονισμένη με έντονη γραφή (bold type), η μετάφραση θα πρέπει να ακολουθεί το ίδιο στιλ.

Χρησιμοποιούμε την κατάλληλη στίξη στη γλώσσα μας, ακόμα και αν το πρωτότυπο κείμενο περιλαμβάνει ιδιόρρυθμη στίξη ή σύμβολα.

Χρησιμοποιούμε την ίδια γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα, που έχει το πρωτότυπο κείμενο.

Διατηρούμε το ίδιο στιλ (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση) με το πρωτότυπο κείμενο.

6. Τριπλές Αγκύλες

[[[κείμενο]]]

Οι τριπλές αγκύλες χρησιμοποιούνται από τους πελάτες για να υποδείξουν πως οι λέξεις που βρίσκονται μέσα σε αυτές δεν πρέπει να μεταφράζονται.

Παράδειγμα: Try [[[SunFlower]]] for cool effects. – Δοκιμάστε το [[[SunFlower]]] για εντυπωσιακά εφέ.